Van klacht naar kracht

De Vereniging van NEI therapeuten (VVNT) heeft als doel NEI therapeuten met elkaar te verbinden en namens de leden informatie over NEI (Neuro Emotionele Integratie) met geïnteresseerden te delen.

Ik wil lid worden

Ik zoek een NEI therapeut

Ik wil meer weten over NEI

Ik wil NEI therapeut worden

De leden van onze vereniging zijn allemaal opgeleid bij NEI opleidingen in Nederland of België waarvan de opleidingsplannen door de VVNT zijn beoordeeld en goed bevonden. NEI is een methode die ingezet kan worden bij veel verschillende klachten. Binnen de vereniging verbinden NEI therapeuten zich met elkaar door middel van intervisie, bijscholing en het delen van kennis en ervaring.

 

Sinds het voorstellen van Mw. Agema als vicepremier en minister van volksgezondheid is er commotie ontstaan over het feit dat ze ook NEI therapeut is. De VVNT is om een reactie gevraagd door Editie NL die hier een item over maken. Dit was onze reactie:

NEI is mede ontwikkeld door de arts Roy Martina en is bedoeld als aanvulling op de reguliere geneeswijzen, zeker niet als vervanging ervan. De methode is onschadelijk voor mens en dier, werkt ondersteunend aan en is te combineren met iedere vorm van reguliere geneeskunde en heeft als doel om emoties die de gezondheid van mens en dier belemmeren weer in balans te brengen.

Wij als VVNT zijn o.a. bezig alle geweldige ervaringen van therapeuten en klanten te bundelen en zoeken naar een methode om deze empirische manier van werken wetenschappelijk te documenteren.

Veel (vaak regulier geschoolde) therapeuten en psychologen combineren NEI met andere, wel wetenschappelijk bewezen methodieken.

En wat mevrouw Agema betreft: zij is niet bij ons als lid ingeschreven en daarom kunnen wij niets over haar werkwijze vertellen.

 

Editie NL heeft een NEI therapeut geïnterviewd die geen lid is van VVNT, nog maar kort werkzaam is als therapeut en werkt met een biosensor. NEI is oorspronkelijk in de jaren 90 geïntroduceerd in Nederland door Roy Martina die gebruik maakte van spiertesten vanuit Touch for Health en de o-ring test. Helaas is dit niet genoemd en kan een vertekend beeld ontstaan. Wij als VVNT spannen ons in om een duidelijk beeld te geven van NEI in de media.