NEI opleidingen

Wil je NEI therapeut of NEI coach worden?
Er zijn verschillende opleidingsmogelijkheden in Nederland en België.

Sinds de eerste opleiding tot NEI therapeut in 1996 – de Academie Vitaliteitskunde Nederland van Roy Martina – ontstond, zijn er verschillende instituten gekomen (en sommige ook weer gestopt) die opleidingen tot NEI therapeut aanbieden. De inhoud van de opleidingen verschilt, evenals de studiebelasting en de kosten. Niet elke opleiding vormt je tot therapeut, bij sommige opleidingen leer je enkel de NEI basistechniek en zijn er andere opleidingen nodig voor therapeutische vaardigheden. Wij vertrouwen erop dat de potentiële student dit onderscheid zelf kan maken.  Veel opleidingen bieden naast de basistechnieken van NEI aanvullende methodes, verdieping op specifieke onderwerpen en coachingstechnieken. Ook de hoeveelheid tijd die tijdens de opleiding gestoken wordt in het opbouwen van ervaring met de NEI techniek verschilt. De Vereniging van NEI therapeuten omarmt deze verschillen en wil elke NEI-er die zich met andere NEI-ers wil verbinden graag verwelkomen als lid.

De VVNT geeft geen keurmerk af voor opleidingen! Van de volgende bestaande instituten zijn de opleidingsplannen bekeken en vastgesteld dat ze het protocol dat door Roy Martina is ontwikkeld onderwijzen.

Als je in het bezit bent van een diploma van een van deze instituten kun je lid worden van de VVNT. Kijk hier voor alle voordelen die het lidmaatschap te bieden heeft.

We nodigen aanbieders van nieuwe opleidingen tot NEI therapeut of NEI coach van harte uit om contact met ons op te nemen via info@vvnt.nl. We bekijken graag de opleidingsplannen om te beoordelen of het instituut kan worden toegevoegd aan de lijst met NEI opleidingen.